Theo stethoscoop 20150924 W5 5669JOB SEARCH

Over ovdw 20150702 W5 8290TJ Partners is het bedrijf van Theo Berg, zelf ook in de zorg ‘aan het bed’ begonnen. Hij werkte onder andere als verpleegkundige en teamleider in het ziekenhuis.

Ik ben me wel steeds blijven ontwikkelen. Heb diverse managementfuncties op verschillende niveaus gehad binnen ouderenzorgorganisaties. Altijd met veel plezier. De zorg zo goed mogelijk maken, kwaliteit altijd boven alles stellen en in de zorg continu oog en oor hebben voor de mensen die zorg ontvangen, daar draait het voor mij om.’

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

‘Mijn ervaring is dat de zorg voor ouderen met dementie nog niet altijd optimaal is. En dat mensen thuis soms heel wat aftobben, voordat ze hulp inroepen. Ik wil daar graag iets aan doen en heb samen met mijn collega Martin van de Graaf Kloek, wonen met zorg opgericht.

Kloek staat voor kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Veilig en verzorgd in je eigen sfeer wonen, dat is de missie van Kloek. We willen deze ouderen vooral een zo gewoon mogelijk leven laten leiden.’

Lees het interview met Theo op www.kloek.nu.

Klik hier voor contactformulier en nieuwsbrief